Xestión de equipos

147 Regras de xestión de equipos

Unha idea

Cultiva un grupo de persoas que son boas na resolución de problemas, en lugar de solucionar todos os problemas por ti mesmo.

Catro principios

1) O método do empregado pode resolver o problema, aínda que sexa un método estúpido, non interfira.
2) Non atopes a responsabilidade do problema, anima aos empregados a falar máis sobre que método é máis eficaz.
3) Un método falla, guía aos empregados a buscar outros métodos.
4) Atopa un método eficaz e logo ensínallo aos teus subordinados; os subordinados teñen bos métodos, lembre de aprender.

Sete pasos

1) Crear un ambiente de traballo cómodo para que os empregados teñan mellor entusiasmo e creatividade para resolver problemas.
2) Regula as emocións dos empregados para que os empregados poidan ver os problemas desde unha perspectiva positiva e atopar solucións razoables.
3) Axude aos empregados a dividir os obxectivos en accións para que os obxectivos sexan claros e efectivos.
4) Utilice os seus recursos para axudar aos empregados a resolver problemas e acadar obxectivos.
5) Louvar o comportamento dun empregado, non eloxio xeral.
6) Deixa que os empregados fagan a autoavaliación do progreso do traballo para que os empregados poidan atopar o xeito de completar o traballo restante.
7) Orientar aos empregados a "mirar cara adiante", preguntar menos "por que" e preguntar máis "que fas"